1) Šios taisyklės yra laikomos sutartimi tarp dropshoip123.lt tinklapio administracijos (toliau – dropshoip123.lt  ir tinklapio naudotojo (toliau – Naudotojas). Kiekvienas dropshoip123.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, parsisiųsdamas tiekėjų sąrašus, atsisiųsdamas kitus darbus ar skelbdamas kitą informaciją dropshoip123.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

2) Dropshoip123.lt tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).

3) Visos autorinės teisės į dropshoip123.lt duomenų bazę ir svetainės dizainą priklauso dropshoip123.lt teisėtam valdytojui. Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.

4) Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas dropshoip123.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be Kalbejimopotemes.net rašytinio sutikimo.

5) Naudotojas renkasi dropshoip123.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, dropshoip123.lt jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui.

6) Naudotojas dropshoip123.lt jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.

7) Klientas, įsigyjęs mūsų siūlomus pavyzdinius darbus, sutinka, jog pinigai už intelektinę nuosavybę (už produktų tiekėjų sąrašus, kuriais prekiaujama dropshoip123.lt tinklapyje) negali būti grąžinami.