Privatumo politika

Ši Privatumo politika („Privatumo politika“) taikoma visų Jūsų asmens duomenų tvarkymui Jums lankantis (nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį tam naudojate) ir naudojantis dropship123.lt svetaine, įskaitant atvejus, kai Jūs, tiek kaip fizinis asmuo – vartotojas ar verslininkas, tiek kaip verslininko – juridinio asmens atstovas, atitinkamoje mūsų svetainės skiltyje pasirenkate pateikti savo asmens duomenis.

Naudodamiesi svetaine bei teikdami savo asmens duomenis, patvirtinate, kad susipažinote ir įsipareigojate laikytis privatumo politikos.

Jei esate jaunesni negu 18 metų, prieš pateikdami mums asmeninę informaciją apie save, prašome užtikrinti, kad turite tėvų/teisėto atstovo leidimą. Mums paprašius, turėsite įrodyti, kad toks leidimas buvo duotas. Jaunesniems negu 14 metų draudžiama pateikti savo asmens duomenis šioje svetainėje.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ”Bendrajame duomenų apsaugos reglamente” Nr. 2016/679.

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija, registruojantis mūsų svetainėje (sukuriant paskyrą):

 • vardas;
 • pavardė;
 • elektroninio pašto adresas;

Jūs galite nuspręsti nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., asmens duomenų, kuriuos prašoma pateikti registruojantis mūsų svetainėje), tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainėje siūlomomis paslaugomis.

Mes taip pat galime tvarkyti ir kitą informaciją apie Jus, kurią Jūs savanoriškai pateikiate arba kurią sugeneruojame patys:

 • Jūsų sukurtų užsakymų informacija (data, numeris, suma, būsena);                                               

Duomenų subjektas (Jūs), kurio duomenys tvarko duomenų valdytojas, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis ištrinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė ištrinti ir teisė „būti pamirštam “);

Jums lankantis mūsų svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir numatyti tokias funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Šiuo tikslu naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas.

Slapukas yra nedidelis raidžių ir skaitmenų failas, kurį, jeigu Jūs sutinkate, mes išsaugosime Jūsų naršyklėje arba kompiuterio standžiajame diske.

Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Daugumoje interneto svetainių Jūs galite:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

BDAR reglamentas Lietuvoje galioja nuo 2018 metų gegužės mėnesio.